Όροι ΧρήσηςΟ διαδικτυακός τόπος www.mhxanhmata-katharismou.com, δημιουργήθηκε και τελεί υπό την επιμέλεια της εταιρίας υπό την επωνυμία «ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝ. ΙΚΕ», η οποία και προσφέρει τις υπηρεσίες της σύμφωνα με τους κάτωθι όρους χρήσης.

Ο επισκέπτης των σελίδων του διαδικτυακού τόπου καλείται να διαβάσει και να προβεί σε χρήση των υπηρεσιών του www.mhxanhmata-katharismou.com, μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.

1) Πρόσβαση / Επικοινωνία:

Αποστολή μέσω courrier με χρεώσεις όπως περιγράφονται παρακάτω:

Η εταιρία «ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝ. ΙΚΕ» παρέχει στους επισκέπτες / χρήστες του διαδικτυακού τόπου www.mhxanhmata-katharismou.com υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου, με τη δυνατότητα αγοράς προϊόντων μέσω εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που αυτό τάσσει, μεριμνώντας για την προστασία των προσωπικών στοιχείων που υποβάλλονται για τη χρήση των υπηρεσιών αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης ημεδαπής νομοθεσίας (Π.Δ. 131/2003,Ν.2251/1994) και του κοινοτικού δικαίου.

Ο επισκέπτης έχει πρόσβαση στην ιστοσελίδα πληκτρολογώντας τη διεύθυνση του διαδικτυακού τόπου «www.mhxanhmata-katharismou.com» σε οποιαδήποτε διαδικτυακή μηχανή αναζήτησης της οποίας κάνει χρήση.

Οι ήδη υπάρχουσες καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στο www.mhxanhmata-katharismou.com υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά αναφέρεται το αντίθετο.

Ο επισκέπτης/χρήστης του διαδικτυακού τόπου www.mhxanhmata-katharismou.com έχει άμεση πρόσβαση στα στοιχεία επικοινωνίας του καταστήματος «ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝ. ΙΚΕ» και του διαδικτυακού τόπου www.mhxanhmata-katharismou.com, στον οποίο και έχουν αναρτηθεί στο εικονίδιο «Επικοινωνία» ο αριθμός τηλεφώνου του καταστήματος, αριθμός τηλεομοιότυπου (fax) και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Η πρόσβαση στις σελίδες / υπηρεσίες του www.mhxanhmata-katharismou.com δε συνεπάγεται κανένα επιπλέον κόστος για τον επισκέπτη / χρήστη, πέραν του ισχύοντος τιμολογιακού καθεστώτος για την γενική πρόσβαση στο Διαδίκτυο, όπως έχει διαμορφωθεί από τους αρμόδιους παρόχους (ISP's) και καταβάλλεται σε αυτούς και μόνο, στη βάση της μεταξύ τους συμφωνίας.2) Εγγραφή χρήστη / Δημιουργία Λογαριασμού

Εφόσον ο επισκέπτης/χρήστης επιθυμεί να εγγραφεί στις υπηρεσίες του www.mhxanhmata-katharismou.com βεβαιώνει ότι παρέχει αληθείς και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται από το www.mhxanhmata-katharismou.com για πρόσβαση στα περιεχόμενα / υπηρεσίες του μέσω της δημιουργίας προσωπικού λογαριασμού .

2α) Εγγραφή (δημιουργία μέλους)

Ο πελάτης πατώντας στο εικονίδιο «δημιουργία λογαριασμού» οφείλει να συμπληρώσει μια φόρμα, η οποία περιέχει τα εξής στοιχεία:

Όνομα, Επίθετο, Επωνυμία Εταιρίας (περί νομικών προσώπων), Αριθμός Τηλεφώνου, Διεύθυνση, Πόλη, Χώρα, Περιφέρεια, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), Αριθμός Τηλεομοιότυπου (fax), Ταχυδρομικός Κώδικας, Κωδικός Πρόσβασης (Επιβεβαίωση Κωδικού Πρόσβασης).

Σε αυτό το στάδιο ο πελάτης δημιουργεί τον προσωπικό του λογαριασμό.

2β) Δημιουργία λογαριασμού

Η δημιουργία λογαριασμού παρέχει στους χρήστες του www.mhxanhmata-katharismou.com υπηρεσίες μελών.

Ο επισκέπτης / χρήστης εφόσον μελετήσει και αποδεχθεί τους όρους χρήσης και ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής που έχει ορίσει το www.mhxanhmata-katharismou.com, θα παραλάβει μέσω e-mail επιβεβαίωση της δημιουργίας λογαριασμού και εφεξής θα έχει τη δυνατότητα εισόδου σε αυτόν με τον προσωπικό κωδικό (password) πρόσβασης και του ονόματος χρήσης (user name) που ο ίδιος ο επισκέπτης / χρήστης θα έχει ορίσει.

Τα μέλη οφείλουν να μεριμνούν για την αποκλειστική χρήση από τους ίδιους του λογαριασμού τους καθώς και την μη προσβασιμότητα τρίτων σε αυτόν χωρίς την έγκρισή τους και παραμένουν υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό τους λογαριασμό (user account).

Συνιστάται στα μέλη να μεριμνούν για την τυπική έξοδο τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης (Logout).

Για την αγορά προϊόντων μέσω των εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου του www.mhxanhmata-katharismou.com απαιτείται η δημιουργία λογαριασμού πελάτη – μέλους, σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα.

Γλώσσα επικοινωνίας με τον πελάτη είναι η Ελληνική και η Αγγλική.

Ο επισκέπτης / χρήστης / πελάτης ο οποίος έχει ήδη δημιουργήσει λογαριασμό στο www.mhxanhmata-katharismou.com , αναγνωρίζεται στην ιστοσελίδα www.mhxanhmata-katharismou.com ως εγγεγραμμένο μέλος ή εγγεγραμμένος πελάτης.

Σε αυτή τη περίπτωση δε χρειάζεται η εκ νέου συμπλήρωση της φόρμας των στοιχείων του για την πραγματοποίηση παραγγελίας.

Για να διευκολυνθεί η ταυτοποίηση του Πελάτη / χρήστη, ο Πελάτης / χρήστης εξουσιοδοτεί ρητά το www.mhxanhmata-katharismou.com να εναποθέσει στο σκληρό δίσκο του πελάτη ένα φάκελο επονομαζόμενο « cookie » ο οποίος μοναδικό σκοπό έχει την εν λόγω ταυτοποίηση. Μετά την δημιουργία του λογαριασμού, η διαγραφή του δεν είναι δυνατή.

3) Παραγγελία / Πληρωμή

Ο πελάτης πραγματοποιεί την παραγγελία του όπως περιγράφεται παρακάτω.

Η επικύρωση της παραγγελίας συνεπάγεται την αποδοχή των όρων πώλησης.

3α) Ο πελάτης που ενδιαφέρεται για ένα προϊόν στην ιστοσελίδα www.mhxanhmata-katharismou.com ακολουθεί την παρακάτω διαδικασία για να ολοκληρώσει την παραγγελία του: Πατώντας το εικονίδιο «καλάθι», ελέγχοντας τα στοιχεία της παραγγελίας (ποσότητα, μοντέλο, τιμή, κλπ) εν συνεχεία ο πελάτης επικυρώνει το επιλεγμένο προϊόν ή τα επιλεγμένα προϊόντα πατώντας το εικονίδιο «αγορά».

3β) Κατά την πρώτη του παραγγελία ο πελάτης οφείλει να συμπληρώσει μια φόρμα, η οποία περιέχει τα εξής στοιχεία: Όνομα, Επίθετο, Επωνυμία Εταιρίας (περί νομικών προσώπων), Αριθμός Τηλεφώνου, Διεύθυνση, Πόλη, Χώρα, Περιφέρεια, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), Αριθμός Τηλεομοιότυπου (fax), Ταχυδρομικός Κώδικας, Κωδικός Κάρτας Μέλους. Σε αυτό το στάδιο ο πελάτης δημιουργεί τον προσωπικό του λογαριασμό. Αφού επιλέξει τον τρόπο πληρωμής, ο πελάτης καλείται, (αφού βεβαιωθεί ως προς την ορθότητα των στοιχείων που παρέθεσε και την επιλογή του προϊόντος) να επικυρώσει οριστικά και αμετάκλητα την παραγγελία του πατώντας το εικονίδιο «επιβεβαίωση παραγγελίας».

3γ)Πληρωμή

Η καταβολή του τιμήματος του προϊόντος που επιλέξατε πραγματοποιείται με τον παρακάτω υποδεικνυόμενο τρόπο που περιλαμβάνει ο διαδικτυακός τόπος www.mhxanhmata-katharismou.com: Πληρωμή με τραπεζικό έμβασμα. Εφόσον επιλέξετε την καταβολή του τιμήματος με τραπεζικό έμβασμα, θα λάβετε αμέσως μετά την τοποθέτηση της παραγγελίας, ένα e-mail με όλα τα στοιχεία που χρειάζεστε για να κάνετε την τραπεζική κατάθεση χρημάτων. Αυτό μπορεί να γίνει είτε μέσα από την ιστοσελίδα της τράπεζά σας, μέσω e-banking, τηλεφωνικώς ή απευθείας σε κάποιο τραπεζικό κατάστημα. Το www.mhxanhmata-katharismou.com διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την παράδοση ή την πραγματοποίηση παραγγελίας από πελάτη με τον οποίο εκκρεμεί δικαστική διαφορά.

4) Χρόνος Αποστολής (Παράδοσης / Παραλαβής): Ελλάδα

Εφόσον ελεγχθεί η διαθεσιμότητα των προϊόντων που επιλέξατε, οι αποστολές εκτελούνται εντός 24 ωρών από την ημέρα της παραγγελίας σας, και θα αποστέλλονται με ΕΛΤΑ, εταιρία (courier), για την πιο γρήγορη παράδοση στον χώρο σας (σε 1 με 2 μέρες αντίστοιχα με την περιοχή που βρίσκεστε και σε όλες τις απομακρυσμένες περιοχές έως 5 ημέρες). Οι αποστολές μηχανημάτων που είναι άμεσα διαθέσιμα θα εκτελούνται επίσης εντός 2 ημερών από μεταφορική εταιρία. Οι παραγγελίες που θα πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου εκτελούνται την Δεύτερα. Mπορείτε να ενημερώνεστε με e-mail για την πρόοδο της παραγγελίας σας.

5) Επιστροφή / Αλλαγή / Αντικατάσταση

5α) Όλα τα προϊόντα που αγοράζονται από την ιστοσελίδα www.mhxanhmata-katharismou.com μπορούν να επιστραφούν για αντικατάσταση / αλλαγή στην επιλογή του προϊόντος, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα αποθέματα. Το κατάστημα επίσης επιφυλάσσεται να ακολουθήσει πολιτική επιστροφής χρημάτων. Ελλάδα: o πελάτης πρέπει να μας ενημερώσει εντός 12 ωρών από την παραλαβή και θα επιβαρύνεται με τα έξοδα επιστροφής και αποστολής. Σε κάθε περίπτωση ο πελάτης μπορεί να επικοινωνήσει με το κατάστημα τηλεφωνικά ή με το www.mhxanhmata-katharismou.com μέσω e-mail για ρύθμιση της διαδικασίας αποστολής, έχοντας το δικαίωμα να επιλέξει κάποιο διαφορετικό προϊόν ίσης η μεγαλύτερης αξίας. 5β) Τα προϊόντα που επιστρέφονται θα πρέπει να βρίσκονται μέσα στην αρχική τους συσκευασία.

5γ) Επίσης, το προϊόν που επιστρέφεται θα πρέπει να συνοδεύεται και από δελτίο αποστολής προς επιστροφή. Το νέο προϊόν που ο πελάτης επέλεξε για την αλλαγή θα αποστέλλεται αφού παραληφθεί το αρχικό και εφόσον το κατάστημα ελέγξει ότι πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις. Υπενθυμίζεται ότι το προϊόν θα πρέπει να βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση (να μην έχει γίνει χρήση του ή να έχει υποστεί φθορές).

5δ) Οι αλλαγές θα γίνονται δεκτές με την προϋπόθεση ότι ο πελάτης θα ενημερώσει το κατάστημα εντός 1 ημέρας από την παραλαβή του προϊόντος.

6) Επιστροφή χρημάτων

Η πολιτική επιστροφής χρημάτων ακολουθείται στις παρακάτω περιπτώσεις : α) Το προϊόν θα πρέπει να βρίσκεται στην αρχική του συσκευασία που είχε κατά την παραλαβή από τον πελάτη. β) Το προϊόν θα πρέπει να βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση (όπως είχε κατά το χρόνο της παράδοσης στο πελάτη) και να μην έχει υποστεί φθορές ή άλλα ελαττώματα. γ) Ο πελάτης θα πρέπει να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με το κατάστημα ή μέσω e-mail με την ιστοσελίδα www.mhxanhmata-katharismou.com (στοιχεία που αναγράφονται στο τομέα «Επικοινωνία») εντός 1 ημέρας από τη παραλαβή. δ) Το προϊόν θα πρέπει να συνοδεύεται από τα αντίστοιχα παραστατικά που ο πελάτης έλαβε κατά τη παραλαβή του (δελτίο αποστολής για να εκδοθεί πιστωτικό από την εταιρία μας). ε) Ο πελάτης θα επιβαρύνεται με τα έξοδα επιστροφής του προϊόντος.

7) Λανθασμένη αποστολή

Αν τυχόν ο πελάτης παρέλαβε προϊόν διαφορετικό από εκείνο της επιλογής του, θα πρέπει να ενημερώσει τηλεφωνικά ή με e-mail, το κατάστημα ή το www.mhxanhmata-katharismou.com αντίστοιχα, βάσει των στοιχείων που αναγράφονται στο τομέα «Επικοινωνία» στην ιστοσελίδα μας, εντός 2 ημερών από την παραλαβή. Θα σας δοθούν οδηγίες για την επιστροφή και την αντικατάστασή του, στην οποία δεν θα έχει καμία επιβάρυνση ο πελάτης.

7β) Προσφορές και εκπτώσεις

Οι προσφορές του καταστήματος αναρτώνται στην ιστοσελίδα www.mhxanhmata-katharismou.com , στο εικονίδιο «Προσφορές». Στις προσφορές δεν γίνονται δεκτές αλλαγές. Οι προσφορές θα ισχύουν έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Προϊόν προσφοράς το οποίο δεν διατίθεται πλέον θα φέρει την ετικέτα «ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ» επί του εικονιδίου του.